Som fastlegepasient hos SiO, kan du søke om refusjon for alle helseutgifter du har på mer enn 350 kr i året, så lenge de er godkjente som egenandeler (Egenandelstak 1 hos HELFO), - ved at behandleren du går til har offentlig driftstilskudd.

Eksempler på utgifter du kan søke om å få tilbakebetalt er:
  •     Lege  
  •     Psykolog
  •     Medisiner og utstyr på blå resept
  •     Poliklinikk på sykehus
  •     Røntgen
  •     Pasientreiser, f.eks. transport til og fra sykehus
  •     Spesialister med driftstilskudd (avtale med et regionalt helseforetak)

Utgifter til materiell som brukes til undersøkelse eller behandling, ekspedisjonsutgifter (og forsendelser) eller reisevaksiner, dekkes ikke av refusjonsordningen.

Som fastlegepasient er egenandelen for en vanlig konsultasjon 155 kr hos lege som ikke er spesialist i allmennmedisin og 204 kr hos spesialist. Det kan komme tillegg for utstyr brukt ved undersøkelse og for prøvetaking.

Som fastlegepasient hos oss får du tilgang på en veldig bra refusjonsordning om du har helseutgifter på mer enn 350 kr i året.

Hvis utgiftene dine går over frikortgrensen på 2 258 kr (Egenandelstak 1 i 2018/2019), blir de dekket av HELFO. Når utgiftene overstiger frikortgrensen, får du automatisk tilsendt frikort fra HELFO for resten av året.

Slik søker du om tilbakebetaling

Klikk på den grønne knappen for søknadsskjema.

Du kan søke løpende gjennom året. Fristen for å søke om refusjon for et kalenderår er 31. januar det påfølgende året. Pengene blir utbetalt til deg etter hvert som søknadene blir behandlet og godkjent. 

Er du student ved Kjeller, Sandvika eller Kongsvinger?

Er du student ved OsloMet Kjeller, OsloMet Sandvika eller Politihøgskolen Kongsvinger, og ikke har fastlege hos oss, kan du søke om refusjon for helseutgifter på mer enn 500 kr i året. Informasjonen om refusjon og utbetaling, gjelder for deg også.