Forening for alle skal bidra til at enda flere finner seg til rette i studentforeningene. Å være med i en studentforening er sosialt og lærerikt, og gjennom Forening For Alle» håper vi du finner en forening som gjør at du får enda mer ut av studietiden din.

Vi vet at det for mange er nytt eller ukjent med studentforeninger. Tanken bak «Forening for alle» er å senke terskelen for å oppsøke en forening. Foreningene som er med i prosjektet er veldig gode på rekruttering og inkludering av nye medlemmer.

I hver Forening For Alle-forening er det egne foreningsfaddere du som er student kan sende en epost til slik at du vet mer om hva du kan forvente hvis du blir med i foreningen. Foreningsfadderen kan og gå sammen med deg første gang du møter opp på en av foreningens aktiviteter dersom du vil det.

Du finner foreningene som er med i Forening For Alle ved å se etter Forening For Alle-symbolet. Du vil se symbolet på foreningsoversikten og på foreningens egne plakater og nettsider.

Forening-for-Alle_Facebooklenke

Blindern Rockeswing

Blindern Rockeswing har som formål å fremme et godt miljø blant studenter på Blindern, samt å bidra til god helse, bedre danseferdigheter, danseglede, sosialisering, bedre læringsevne og for å lære og ta vare på de folkelige formene i swing.

Cinema Neuf

Filmklubben ved Det Norske Studentersamfund. Cinema Neuf viser film 3 kvelder i uka. Programmet for hvert semester blir bestemt av de frivillige. Foreningen har også opplæring av kinomaskinister og visninger på filmrull.

Congregatio Forensis (CF)

Congregatio Forensis tilbyr praktiske og faglige tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner. Foreningen arrangerer hvert år ulike aktiviteter med det hovedformål å øke interessen og forståelsen av næringsliv og jus i praksis.

Impro Neuf

Impro Neuf har ukentlige improworkshops som er gratis og åpne for alle. Mandager er workshopen på engelsk, tirsdag på norsk. I tillegg har de forestillinger med den engelske gruppen hver onsdag, og den norske annenhver fredag.

Konsertforeningen Betong

Konsertforeningen Betong drifter to scener på Chateau Neuf: Klubbscenen og Betong. De arrangerer konserter gjennom hele semesteret og booker alt fra cardiganpop til svart metal. 

Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KSHB)

En forening som skal fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur ved å arrangere kurs i hjemmebrygging, ølsmaking og lignende.

OsloMet Gaming

Foreningen for deg som er interessert i spillkultur generelt. Det være seg spillutvikling, brettspill, kommende spill og/eller esport.

Oslostudentenes Kinoforening

Foreningen går på jevnlige kinobesøk etterfulgt av en kaffi/brus/øl hvor de diskuterer tanker om filmen, kinoen, og alt annet som er kjekt.

Realistforeningen (RF)

Kjellerforening for alle ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved UiO, og også åpen for andre. Arrangerer pub, kafé, quiz, fester, populærvitenskaplige foredrag, konserter, stand-up og mye mer. 

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SAIH er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler. Lokallaget på Blindern arrangerer bl.a. kampanjer, diskusjonsmøter, foredrag og Verdensseminaret hvert semester.

Samfunnet Bislet

En studentbar drevet av studenter, stort sett fra OsloMet - Storbyuniversitetet. I dag tilbyr Samfunnet Bislet konserter, studentkro, onsdagsquiz, stand up, brettspillkveld, italiensk aften, studentfest,impro, jazzkonsert, internasjonale torsdager og samarbeid med andre studentforeninger.

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)

Foreningen jobber for å fremme det sosiale miljøet på tvers av instituttene ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultetet. SVFF drives av frivillige studenter i studentkjelleren U1 på Eilert Sundts hus. Består av gruppene kafé, bar, DJ, PR, Quiz, debatt og konsert.

Skeivt Studentforum

Skeivt Studentforum skal bidra til å skape en inkluderende og fordomsfri møteplass for skeive studenter, uansett hvordan man identifiserer seg. Arrangerer debatter, seminarer, torsdagspils, fester, kulturkvelder, quiz m.m.

Hvis ingen av disse foreningene som fanger din interesse så finner du en oversikt over alle foreningene i Oslo her. Du kan også sende en epost til foreningforalle@sio.no, så vil vi hjelpe deg med å finne den perfekte foreningen for deg.

Hva er Forening For Alle?

Forening For Alle er et prosjekt i regi av SiO Foreninger. Foreninger som har Forening For Alle-merket er ekstra flinke til å rekruttere og inkludere nye medlemmer. Disse har også egne foreningsfaddere som kan hjelpe deg med å finne deg til rette hvis det virker nytt og ukjent å bli medlem i en forening.

Hvem er med i Forening For Alle?

For øyeblikket har vi 12 medlemsforeninger. Oversikten finner du her. Du kjenner dem igjen på Forening For Alle-merket.

Hvem kan bruke Forening For Alle?

Det er for alle studenter!

Er dette noe for meg?

Absolutt! Spesielt hvis du ikke har oppdaget studentforeningslivet i Oslo ennå og/eller ønsker deg en enkel måte å bli med. Å være med i en forening er å ha en organisert vennegjeng som driver med noe morsomt, lærerikt, eller spennende. Hvis du fortsatt er usikker hva det går i eller hvor du hadde passet inn, ikke nøl med å sende en epost til foreningforalle@sio.no

Hva er en foreningsfadder?

Foreninger som er med i Forening For Alle har en eller flere foreningsfaddere. Dette er studenter som husker veldig godt hvordan det var å være ny.

Du kan ta kontakt med dem slik at du kan finne ut mer om hva du kan forvente hvis du blir med i foreningen.
Foreningsfadderen kan og gå sammen med deg første gang du møter opp på en av foreningens aktiviteter dersom du vil ha et kjent fjes der.

Hvordan får jeg en foreningsfadder?

Du kan enten kontakte en fadder direkte (du finner dem i foreningsinformasjonen) eller sende en epost til foreningforalle@sio.no.

Hvordan blir jeg med?

Det finnes forskjellige muligheter:

Hvis du vet hvilken forening du vil være med i kan du sende en epost til en av faddere som du finner i foreningsoversikten.

Hvis du fortsatt er usikker kan du sende en epost til foreningforalle@sio.no, så hjelper vi med å finne den perfekte foreningen til deg!

Du kan selvfølgelig også bli med i en forening på måter foreningene legger opp til ellers. De fleste organiserer åpne medlemsmøter, infomøter, rekrutteringskvelder og lignende; særlig i semesterstart.

Hva hvis jeg ikke vil være med lenger?

Det er null stress! Ikke alle personer passer til alle aktiviteter eller grupper. Gjerne prøv deg på en annen forening! Hvis du er usikker kan du sende en epost til foreningforalle@sio.no

Er det noe mer du lurer på angående studentforeninger eller Forening for alle? Ikke nøl med å sende oss en epost!

Vil deres forening bli en del av Forening For Alle?

Foreninger som er ønsker å knyttes til Forening For Alle-prosjektet kan ta kontakt med oss i SiO Foreninger. Det er ingen øvre grense for antall foreninger som kan tilknyttes og vi vil gjerne ha med så mange som mulig, men en Forening For Alle-forening må:

  • Være registrert som studentforening på «Min side» og følge de regler om studentforeninger som er nedsatt ved foreningens lærested. 
  • Ha mulighet til å ta inn og ivareta mange nye medlemmer samtidig.
  • Ha et bredt rekrutteringsfokus, slik at foreningen er åpen for en stor bredde av studenter.
    • Dette vil si at medlemskap ikke kan være forbeholdt en spesifikk linje, institutt, eller en viss gruppe studenter.
  • Ha en nettside (eller tilsvarende) som inneholder arrangementsoversikt 
  • Ha et rekrutteringsapparat som er aktivt også utenom oppstartsukene
  • Ha en tydelig aktivitetsprofil: Foreningen må være tydelig på hva som er deres primære aktivitet og hva studentene kan forvente å delta på som medlemmer. 
  • Avholde minst ett åpent arrangement per måned 
  • Stabil drift over tid

Vi har opplæring av nye foreningsfaddere i slutten av hvert semester. Fristen for å søke om å bli en Forening For Alle-forening er derfor 15. november i høstsemesteret og 15. mai i vårsemesteret.

Søknad sendes til foreninger@sio.no og skal inneholde en kort beskrivelse av foreningen og hvordan deres drift forholder seg til de kravene som er listet over.

Har dere spørsmål er det bare å kontakte oss på epost eller komme innom kontoret vårt i Pilestredet 52.

Forening For Alle er et lavterskelprosjekt i regi av SiO Foreninger. Foreninger som er knyttet til prosjektet er merket med en egen Forening For Alle-logo. Målet er å tilrettelegge for en enkel inngang i studentforeningsmiljøet i Oslo.

Studentforeninger komplementerer studieopplevelsen på lærestedene og byr på en sosial arena og profesjonell profilering, men miljøet er stort og spredt. Forening For Alle skal hjelpe studenter som ikke har funnet seg til rette der ennå med å finne en forening å trives i. Foreningene i prosjektet er med på bakgrunn av sine gode rekrutterings- og inkluderingsrutiner. Foreningene får også ekstra oppfølging fra SiO Foreninger for å sikre egen driftskvalitet.

Medlemsforeningene forplikter seg til å stille med «foreningsfaddere». Disse får ytterlig kursing i godt studentmottak fra SiO Foreninger og SiO Rådgivning. Studenter som vil bli med i en forening i Forening For Alle kan ta kontakt med disse faddere for å bli kjent med dem og foreningen så enkelt og så fort som mulig. Foreningene og foreningsfaddere er ikke lønnet, og prosjektet er selvfølgelig gratis å bruke.

For utdypende informasjon send en epost til foreninger@sio.no. Vi kommer gjerne til dere og presenterer både prosjektet Forening For Alle og andre tjenester.

For å henvise studenter til Forening For Alle, henvis gjerne til denne nettsiden, eller be dem å sende en epost til foreningforalle@sio.no for å komme i kontakt enten med foreningene i prosjektet eller de prosjektansvarlige direkte.