Husk oppsigelsestiden på enten 2 eller 3 måneder når du vil flytte ut. Det kan være lurt å lese seg opp om ting som flyttevask og sluttoppgjør før du pakker flyttelasset. Takk for nå!

Huskeliste når du flytter ut:
  1. Si opp kontrakten. Oppsigelsestiden er to eller tre måneder avhengig av boligtype. Oppsigelsen gjelder fra 15. eller siste dag i måneden, og du betaler leie ut oppsigelsestiden. I perioden 15.7-15.8 er det mulig å få forkortet oppsigelsen på de boligene som til vanlig har 2 måneders oppsigelsestid. Du kan si opp til den 31.7 innen den 15.7, til den 15.8 innen den 31.7 og til den 31.8 innen den 15.8. Etter dette er det to måneders oppsigelse.
  2. Når du skal flytte, må du tømme hele boligen, inkludert alle skap fryser og bod.
  3. Sjekk at kontoinformasjonen din på Min side stemmer, slik at du får tilbakebetalt depositumet til rett konto. Dersom du har krav på depositum tilbake, vil du som regel få dette innen 30 dager etter utflytting. Vi utbetaler depositum fortløpende, men i perioder hvor mange flytter ut kan det ta noe lengre tid.
  4. Husk å melde fra om ny adresse til Posten når du flytter ut.
  5. Skaff deg parkeringsbevis på kundesenteret mens du flytter ut, slik at du unngår parkeringsbot under flyttingen.
  6. Hvis du vil tilbakeføre penger fra vaskekortet ditt må du ta kontakt med kundesenteret før du leverer tilbake nøklene. Beløp under kr 100 refunderes ikke.
  7. Levér inn
  8. SiO overfører kun penger i NOK og kan ikke gjøre SEPA betalinger. Beløp overført til konto som ikke godtar NOK vil komme i retur til oss med gebyrer fratrukket. Dette betyr at du må oppgi en konto som godtar NOK.