Å bytte studentbolig kan være en lur måte å skaffe seg drømmeboligen på. Når du allerede har bolig hos oss, vil vi etterkomme dine ønsker om en annen bolig så langt det er praktisk mulig.

Bjølsen_sio.no_2048x1240

Det er enklere å få bolig i noen studenthus og -byer enn i andre. De små, sentrumsnære studenthusene har nesten alltid ventelister, mens de store studentbyene som Kringsjå og Sogn har mange boliger og dermed flere muligheter.

Særlig 1-roms leiligheter i sentrum og 3-4 roms leiligheter for barnefamilier er det ofte rift om. Hvis du ønsker deg en av disse, kan det lønne seg å sette opp andre alternativer i tillegg når du søker - og takke ja dersom du får tilbud.

Deretter kan du sette deg på venteliste på den boligen du har aller mest lyst på – og vi vil etterkomme din ønsker så langt det er praktisk mulig. I perioden 15. juli til 1. september vil du ikke få bytte bolig. Dersom du har en kontrakt som er kortere enn 6 måneder, vil du heller ikke få bytte bolig.

Fakta om bytte av bolig:

  • Du blir boende i boligen din mens du står på venteliste. Boligen blir automatisk oppsagt og tildelt en annen student så snart du har akseptert tilbudet om ny bolig.
  • Når du får ny bolig betaler du husleie for begge boligene i noen dager:
    - dersom boligen du flytter fra har 2 måneders oppsigelse betaler du for 4 dager.
    - dersom boligen du flytter fra har 3 måneders oppsigelse betaler du for 6 dager.
    Det er samme antall dager som du får til å flytte.

Gå til boligoversikt for å søke om bytte av bolig