-Hos oss betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

-Du kan søke om redusert pris. Prisen blir satt etter familiens samlede inntekt.

-Du kan beholde barnehageplassen når du er ferdig med å studere.

-Vi har bare fulltidsplasser, ikke deltidsplasser.

-Studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO betaler ikke kostpenger.

Makspris for opphold i SiO Barnehage er 2 910 kroner i måneden. Det serveres gratis lunsj til alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO. Kostpenger er p.t. kr 270 per måned.

Fra inntekt NOK    Til inntekt NOK Prosent / beløp
0500 500 6 %
500 500-Makspris NOK 2 910


Gratis kjernetid
Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. 
Fra 1.august 2016 omfatter gratis kjernetid 3, 4 og – 5 åringer. Inntektsgrensen for å få gratis kjernetid er 428.000 kr. 

Studielån regnes ikke som inntekt. Les hva som er med i beregningen av husholdningens samlede årsinntekt på Oslo kommunes nettsider.

Frist for å søke redusert foreldrebetaling for nye søkere er 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned. For de som allerede går i barnehage: Søknad om redusert foreldrebetaling må leveres årlig og senest innen utgangen av juni.
Slik søker du.

Vil du vite mer?

Det faktureres på forskudd, og fakturadato er senest siste dag i måneden.

Forfallsdato er 12 dager etter mottatt faktura.

3 dager etter forfall vil det komme en påminnelse på sms.

7 dager etter forfall kommer det en purring uten gebyr.

15 dager etter forfall sendes saken til Conecto som sender inkassovarsel med gebyr.

Hos oss betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Når du får tilbud om barnehageplass, vil du få beskjed på e-post. Kontrakten inngår du ved å trykke på linken som ligger i tilbudet og akseptere tilbudet. 

Barn som er tildelt plass, beholder barnehageplassen frem til skolestart selv om foreldrene ikke lenger er student.

Barnehagene våre har 2 måneders oppsigelse. Skal du si opp plassen, må du gjøre det her for at oppsigelsen skal være gyldig. Følg anvisning for å logge deg inn og foreta oppsigelsen. Husk å si opp før 1. eller 15 i måneden.