Slik bruker du SiO Foreninger

SiO Foreninger jobber for et bedre studentliv i Oslo. Vi vil at flest mulig studenter skal vite hva det vil si å være med i en forening, og vi viser fram mangfoldet. Vi holder kurs for deg som allerede er med i en forening, og vi gir råd når du lurer på stort og smått. Vil du starte en ny forening? Det kan vi også hjelpe deg med!

Hver semesterstart arrangerer vi, i samarbeid med lærestedene, Foreningsdager på UiO og OsloMet. Dette er store rekrutteringsmesser hvor foreningene står på stand og flere tusen studenter kommer innom for å bli kjent med foreningene.

Delta på kurs og arrangementer

Påmelding til kurs og arrangement gjøres her. Der ligger også informasjon om datoer og innhold for de forskjellige kursene. 


Kurs

 • Markedsføring og sosiale medier
 • Grafisk design
 • Grafisk design for tidsskrifter
 • Fotoredigering i Photoshop
 • Regnskap for små foreninger
 • Regnskap for store foreninger
 • Inntektskilder til din forening
 • Ledelse
 • Ny som leder
 • Ny i styret
 • Rekruttering og tilhørighet
 • Profilering og rekruttering på stands

Arrangementer

 • Lederdult – en ettermiddag med inspirasjon for de med lederansvar (holdes 1 gang pr semester)
 • Lunsjpåfyll – Korte foredrag med tips og triks (holdes 2-3 ganger pr semester)

 Få råd eller veiledning

Vi kan svare på spørsmål om å starte opp nye foreninger, søknader, økonomi, styrearbeid, og andre foreningsrelaterte spørsmål.

Om dere ønsker et møte eller en veiledning drar vi gjerne til deres eget lærested!

Fyll ut dette skjemaet for å avtale et møte eller en veiledning. Du kan også ta kontakt direkte med den du vil møte. Se kontaktinformasjon vår her.

Få oppfølging over en periode

For foreninger som ønsker å utvikle seg videre eller har spesifikke utfordringer, kan SiO Foreninger bistå som uavhengige konsulenter.
Vi vil da analysere foreningens nå-situasjon, og sammen lage en plan for organisasjonsutvikling. Et konsulentoppdrag er en gjensidig forpliktelse mellom SiO Foreninger og foreningen, med jevnlig oppfølging fra konsulenten over en gitt periode.
Ved å bruke en konsulent får foreningen omstrukturere eller utvikle seg under ordnede rammer, med støtte fra en ekstern fagperson.

Slik fungerer et prosjekt fra start til slutt

Sett sammen en kurspakke

Foreningsstyrer og andre grupper kan bestille en skreddersydd kurspakke med korte bolker innen aktuelle temaer. Hver bolk legger opp til høy medvirkning fra deltakerne, og egen forening og miljø står i sentrum. Vi anbefaler å velge 1-3 bolker, og at alle bolkene blir gjennomført på én ettermiddag/kveld.

Ta kontakt med oss på foreninger@sio.no for å bestille en kurspakke. 

• Motivasjon
Hvordan kan man stille krav til frivillig arbeidskraft? I denne modulen får dere innsikt i hva som driver motivasjon, og hvordan dere som styre kan motivere foreningens medlemmer. 

• Rekruttering
Hvordan rekrutterer dere nye medlemmer, og hvordan inkluderer dere dem i foreningen? Ler om både rekruttering av medlemmer og rekruttering til styret


• Markedsføring av foreningen
Her lærer dere å legge en strategi for markedsføring av foreningen i det daglige. Hvilke triks kan dere gjøre for å bli lagt merke til på en positiv måte?

• Markedsføring av arrangement
Hvordan får man målgruppen sin til å legge merke til akkurat deres arrangement? Og er det nok å bare lage et event på Facebook?

• Samarbeid i styret
Modulen tar for seg hva som er viktig når man skal samarbeide i et styre. Dette inkluderer forventningsavklaringer, klare vervinstrukser, tidsprioritering samt hvordan man kan ha effektive møter.

• Økonomi og ansvar
Hva er styrets ansvar i en forening, både juridisk og økonomisk? Modulen tar for seg viktige plandokumenter som bør være på plass i en forening, samt styrets handlingsrom. Det vil også være eksempler på økonomiske situasjoner som kan oppstå og hvordan disse kan løses. 

• Finansiering
Modulen gir eksempler på ulike støtteordninger man kan bruke for å sikre inntektskilder til foreningen. "Den gode søknaden" vil bli gjennomgått, i tillegg til tips om hvordan man kan redusere utgiftene i foreningen.

• Omdømme og organisasjonskultur
Hva er en god organisasjonskultur, og hva kan man gjøre for å endre en dårlig kultur? Modulen tar også for seg hvordan kulturen er knyttet til omdømmet til foreningen, og tre viktig steg i omdømmebygging.